Waarom?

Veel automobilisten hebben geen idee wat zich in de motor afspeelt.  Afhankelijk van de persoon wordt er zo nu en dan wel het oliepeil gecontroleerd. Echter de vraag of de motor nog goed functioneert  of gezond is stelt men zichzelf niet.

Motorvervuiling is een zeer actueel onderwerp. Een ernstig vervuilde motorolie beïnvloed de motorwerking en goed functioneren van motorcompomenten. Bijvoorbeeld de turbo.  Motorvervuiling kan er voor zorgen dat de turbo onvoldoende olie krijgt,  door de zeer hoge temperaturen gaat de olie vervuiling zich afzetten op de draaiende delen van de turbo. De turbo zal hierdoor defect raken met hoge kosten als gevolg.  Dit kan voorkomen worden.

Uit marktonderzoek blijkt dat door het economisch tij waarin we zitten men vaak het reguliere onderhoud uitstelt. De auto rijdt immers nog goed en men is bang voor onverwacht extra kosten.  De hedendaagse techniek in en om de motor is de laatste jaren enorm toegenomen en luisterd nauwkeurig.  Om de  automobilist te laten vertouwen in zijn auto is het juist daarom belangrijk tijdig onderhoud uitvoeren.  Naast tijdig onderhoud is het ook belangrijk om regelmatig het oliepeil en de gezondheid van de motor te controleren.

Algemeen
Autofabrikanten schrijven verplichte onderhoud / service intervallen voor wanneer een servicebeurt nodig is en de olie vervangen dient te worden. Dit is in veel gevallen gebaseerd op een x-tal kilometers. Ook de electronische systemen zijn hierop gebaseerd.  Het grootste probleem met dit systeem is dat fabrikanten geen rekening houden met rijstijl en gebruik ( rustig, sportief, korte of lange afstanden, stop & go).  Alle service informatie wordt uitgevoerd  op voorschrift van de fabrikant.  In zeer veel gevallen is dit niet correct en kan het schadelijk zijn voor de motor.  Zo is bijvoorbeeld in het geval van olieverdunning  door een hoge mate van aanwezigheid van brandstof olievervanging  mogelijk eerder aan te bevelen om schade aan de motor of componenten te voorkomen. Door dit visueel en onderbouwt aan te tonen aan de klant kan dit voor het autobedrijf een goed argumenten zijn om meer olie wisselingen uit te voeren en zo een betere kwaliteit te leveren.

Meer informatie over motorvervuiling kan je vinden op MOTORcheckUP